hypotheekadvies van Hypotheekcentrum.nl
Home > Disclaimer

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is en wordt door Hypotheekcentrum voor Academici met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan, daar deze gedeeltelijk afhankelijk is van de invoer van gegevens door derden.

Persoonsgegevens

Hypotheekcentrum voor Academici is de beheerder van de website www.hypotheekcentrum.nl. Uw persoonsgegevens worden door Hypotheekcentrum voor Academici gebruikt om u de op de website aangeboden diensten, van welke u gebruik maakt, te leveren en om u in de gelegenheid te stellen om op zodanige wijze van onze website gebruik te maken dat rekening wordt gehouden met uw voorkeuren en interessen. Deze persoonlijke benadering is mogelijk doordat wij bepaalde gegevens opslaan. Vanzelfsprekend respecteren en waarborgen wij hierbij uw privacy door naleving van de Wet persoonsregistraties, de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG) en (na invoering van) de Wet bescherming persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens door Hypotheekcentrum voor Academici is aangemeld bij de Commisie Bescherming Persoonsgegevens (voorheen: Registratiekamer) te Den Haag. Een kopie van het aanmeldingsformulier is kosteloos te verkrijgen door een schriftelijk verzoek daartoe te sturen aan Hypotheekcentrum voor Academici klantenservice. Hieronder is uiteengezet welke persoonsgegevens door Hypotheekcentrum voor Academici worden verwerkt, de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt en op welke wijze u uw persoonsgegevens kan inzien en eventueel corrigeren.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Hypotheekcentrum voor Academici verwerkt in ieder geval de gegevens die door u aan haar worden verstrekt (bijvoorbeeld het opgegeven e-mail adres, naam, huisadres, reacties en interesses en voorkeuren). Uw persoonlijke gegevens zullen echter nooit zonder uw toestemming ter beschikking gesteld worden aan derden. Persoonlijke gegevens zoals bijvoorbeeld uw e-mail adres worden dus niet doorverkocht of aan derden bekendgemaakt voor marketingdoeleinden, tenzij u daar expliciet toestemming voor geeft. Hypotheekcentrum voor Academici verwerkt uit principe geen bijzondere persoonsgegevens, waaronder gegevens betreffende ras, geloofsovertuiging, levensovertuiging, seksuele geaardheid, politieke voorkeur, gezondheid, strafrechtelijk verleden of lidmaatschap van een vakbond. Hypotheekcentrum voor Academici behoudt zich echter de mogelijkheid voor deze bijzondere persoonsgegevens te verwerken, indien u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming geeft of indien deze gegevens door u uitdrukkelijk openbaar zijn gemaakt.

Gekwantificeerde gegevens

Daarnaast houdt Hypotheekcentrum voor Academici bij welke onderwerpen of toepassingen bezoekers interesseren door, onder andere, na te gaan welke onderwerpen of websites het meest frequent bezocht worden. Deze gegevens worden op geaggregeerde en anonieme basis verwerkt voor gebruik door Hypotheekcentrum voor Academici of beschikbaar stelling aan derden. Zij zijn het beste te vergelijken met kijk- en luistercijfers op televisie en radio. U kunt hierbij bijvoorbeeld ook denken aan vergelijkende onderzoeksgegevens, zoals "bezoekers die artikelen over sigaren lezen zijn vaak ook geïnteresseerd in artikelen over golf". Daarbij worden geen persoonsgegevens verwerkt en blijft de anonimiteit van elke individuele bezoeker gewaarborgd. Op basis van deze gegevens kan Hypotheekcentrum voor Academici het beste nagaan welke onderwerpen van de website het meest interessant worden gevonden door de bezoekers, waardoor Hypotheekcentrum voor Academici de website beter op de interesses van bezoeker kan toespitsen.

Om bovenstaande geaggregeerde informatie te verzamelen, wordt een klein bestand naar uw computer gestuurd, een zgn. cookie. Een cookie is voornamelijk bedoeld om u de gelegenheid te geven onze website in de toekomst sneller te kunnen downloaden. Een cookie kan er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat u bij gebruik van de routeplanner niet elke keer uw vertrekpostcode hoeft in te vullen. Verder doet een cookie niets meer dan de wijze registreren waarop u gebruik maakt van onze website, op welke pagina van de site u binnen gekomen bent, hoelang u onze site bezoekt, wanneer u www.hypotheekcentrum.nl verlaat en naar welke site u vervolgens toegaat (of uitlogt).

De partners waar Hypotheekcentrum voor Academici mee samenwerkt, hanteren eigen privacy voorwaarden. Hypotheekcentrum voor Academici is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig handelen of nalaten van deze partners in strijd met privacy wet- en regelgeving.

Cookies

Wij, Hypotheekcentrum voor Academici. en, namens ons Nedstat, gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u zelf in uw browser en / of internet-instellingen deze optie te activeren en / of deactiveren. Indien u cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert (al dan niet automatisch door middel van door u te beheren instellingen van uw computer / internet instellingen). LET OP: het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website, www.hypotheekcentrum.nl, en diensten beperken.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Hypotheekcentrum voor Academici verwerkt de hierboven opgesomde gegevens om bezoekers, die gebruik maken van de op de website aangeboden diensten, deze diensten te kunnen leveren en in de gelegenheid te stellen om actief van de website gebruik te kunnen maken, rekening houdend met persoonlijke voorkeuren en interesses van bezoekers. De gegevens worden in overeenstemming met de wet, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor Hypotheekcentrum voor Academici deze heeft verkregen. In geen geval zal Hypotheekcentrum voor Academici uw persoonsgegevens aan derden verstrekken voor hun marketing activiteiten zonder uw expliciete toestemming.

Hypotheekcentrum voor Academici draagt er zoveel mogelijk zorg voor om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Informatie en rechten met betrekking tot gegevens

U kunt Hypotheekcentrum voor Academici verzoeken ook uw geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens niet te gebruiken voor marketing doeleinden. U kunt hiertoe een bericht sturen naar Hypotheekcentrum voor Academici klantenservice. Na ontvangst van een dergelijk verzoek zal Hypotheekcentrum voor Academici maatregelen treffen om gebruik van uw gegevens voor die doeleinden terstond te beëindigen. Daarnaast kunt u Hypotheekcentrum voor Academici ook laten weten geen prijs te stellen op direct marketing van de zijde van Hypotheekcentrum voor Academici. U kunt hiertoe een bericht sturen naar Hypotheekcentrum voor Academici klantenservice. Na ontvangst van een dergelijk verzoek zal Hypotheekcentrum voor Academici maatregelen treffen om gebruik van uw gegevens voor die doeleinden terstond te beëindigen.

Indien u een onderneming bent dient u de feitelijke gebruikers van de dienst(en) binnen uw onderneming op de hoogte te stellen van de mogelijkheid dat Hypotheekcentrum voor Academici persoonsgegevens kan gebruiken op de manieren zoals hierboven beschreven. Ook dient u hen er van op de hoogte te stellen dat zij Hypotheekcentrum voor Academici kunnen verzoeken om hun persoonsgegevens niet te gebruiken voor direct marketing doeleinden. Bovendien kunt u zich te allen tijde tot Hypotheekcentrum voor Academici wenden, met het verzoek om inzage te krijgen in de u betreffende persoonsgegevens die door Hypotheekcentrum voor Academici worden verwerkt. Een kosteloos verzoek hiertoe kan gericht worden aan Hypotheekcentrum voor Academici klantenservice. Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek zal Hypotheekcentrum voor Academici u een overzicht sturen van de categorieën persoonsgegevens die door Hypotheekcentrum voor Academici worden verwerkt, alsmede de u betreffende persoonsgegevens. Ook zal Hypotheekcentrum voor Academici u een kopie van dit privacy statement en een kopie van het formulier gedeponeerd bij de Registratiekamer meesturen.

Indien u van mening bent dat uw gegevens onvolledig, incorrect of niet ter zake dienend zijn voor de doeleinden waarvoor zij door Hypotheekcentrum voor Academici verwerkt worden, kunt u vervolgens een verzoek tot Hypotheekcentrum voor Academici richten om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of laten verwijderen. Een kosteloos verzoek hiertoe kan gericht worden aan Hypotheekcentrum voor Academici klantenservice. Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek zal Hypotheekcentrum voor Academici u laten weten in hoeverre zij aan dit verzoek gevolg zal geven en zo ja, op welke termijn zij dit zal doen.

Uw Hypotheekadviseur in Rotterdam

Hypotheekcentrum voor Academici
Vestiging ROTTERDAM

Steupelstraat 10, 3065 JE
010 - 403 11 55 / info@hypotheekcentrum.nl

Uw Hypotheekadviseur in Amsterdam

Hypotheekcentrum voor Academici - Amsterdam

Voor afspraken in Amsterdam en omstreken huren wij via het kantorennetwerk van Regus in de WTC en Atrium. Voor meer informatie en/of routebeschrijving neemt u contact op met ons kantoor.


Uw Hypotheekadviseur in Nijmgegen

Kantoor Nijmegen
Groesbeekseweg 23
6524 CL Nijmegen
Telefoon: 010 - 403 11 55
Fax: 010 - 403 11 12


Neem contact op met mij

Neem contact op met mij

Wilt u dat wij contact met u opnemen?

Vul ons contactformulier in
en wij nemen contact met u op!


Lees meer

Neem contact op met mij

Wat zijn de voordelen van Spaarhypotheek?
Is Aflossingsvrije Hypotheek iets voor mij?
Uitleg over Annuïteiten Hypotheek
Ik wil graag een Hypotheekadvies
Wat zijn de verschillende Hypotheekvormen?


Hypotheekcentrum.nl - uw hypotheekadviseur
Hypotheekadvies