hypotheekadvies van Hypotheekcentrum.nl
Home > Nieuws > Financiële maatregelen woningmarkt 2014

Financiële maatregelen woningmarkt 2014

Verlaging hypotheekrenteaftrek in hoogste schijf

De hypotheekrente-aftrek in de hoogste belastingschijf wordt beperkt. Vanaf 1.1.2014 wordt de aftrek in 28 stappen van 0,5% per jaar verlaagd van 52% naar 38%. Voor 2014 geldt een maximale aftrek van 51,5%.

Verhoging Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.040.000 stijgt per 1 januari 2014 van 0,6% naar 0,7%.

Welke effecten hebben deze 2 maatregelen? Hieronder een voorbeeld:

  2013 2014
Eigenwoningforfait: WOZ-waarde € 400.000 bijtelling 0,6% / 0,7% 2.400 2.800
Inkomstenbelasting 52% 1.248 1.456
Hypotheekrente 20.000 20.000
Belastingaftrek 52% / 51,5% 10.400 10.300
Belastingteruggave 9.152 8.844

In 2014 zal de belastingteruggave € 308,- minder zijn.

Verhuisregeling hypotheekrenteaftrek

Als je verhuisd bent naar je nieuwe woning maar de oude woning staat nog te koop dan heb je recht op dubbele hypotheekrente-aftrek (voor de nieuwe en de oude woning). De maximale termijn voor behoud van hypotheekrenteaftrek voor de te koop staande (oude) woning is i.v.m. crisismaatregelen tijdelijk het lopende kalenderjaar + 3 jaar. Dit geldt voor woningen die in 2011 te koop zijn gezet. Je hebt dan nog recht op dubbele hypotheekrente-aftrek tot en met 2014. Na 2014 wordt de maximale termijn weer teruggebracht naar + 2 jaar. Dit geldt dus voor woningen die in 2012 of later te koop zijn gezet. Bijvoorbeeld voor woningen die in 2014 te koop worden gezet geldt renteaftrek tot en met 2016 (lopende kalenderjaar + 2 jaar). Als de (oude) woning aan het einde van de termijn volgens de verhuisregeling nog niet is verkocht dan gaat de woning vanaf dat moment naar box 3 met toepassing van de bijleenregeling.

Herleven hypotheekrenteaftrek vorige eigen woning na tijdelijke verhuur

Sinds 1 januari 2010 kan de hypotheekrenteaftrek voor de te koop staande voormalige eigen woning herleven na een periode van tijdelijke verhuur. De hypotheekrente kan na de verhuurperiode nog worden afgetrokken tot maximaal de resterende termijn van de verhuisregeling. Het herleven van de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur geldt tot en met 2014. Dus uiterlijk in 2014 moet de verhuur zijn beëindigd om nog recht te kunnen hebben op de uit de verhuisregeling voortvloeiende resterende termijn van hypotheekrenteaftrek op die woning. Overigens geldt dat tijdens de verhuurperiode er geen recht op renteaftrek is.

Tijdelijke vrijstelling schenkbelasting naar € 100.000,-

Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 wordt de vrijstelling schenkbelasting verhoogd naar € 100.000. Voorwaarde voor deze vrijstelling is dat de schenking wordt besteed aan de eigen woning (aankoop woning/erfpacht afkopen/verbouwing) of aflossing van de eigenwoningschuld of een restschuld. De schenking mag overigens voor meerdere toegestane doelen worden gebruikt (bijv. deel voor verbouwing en deel voor aflossing). In genoemde periode vervalt de eis dat de eenmalig verhoogde schenkingen alleen van ouders mogen komen. Men kan dus van meerdere personen een schenking ontvangen. Ook de leeftijdsgrens voor de ontvanger vervalt tijdelijk. Eventueel eerder genoten verhoogde vrijstellingen van ouder aan kind komen in mindering op deze tijdelijk verhoogde vrijstelling. De ontvanger moet in de aangifte schenkbelasting een beroep doen op de vrijstelling.

Btw-tarief voor renovatie tijdelijk 6%

De tijdelijke verlaging van het btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie of herstel van woningen ouder dan 2 jaar is verlengd tot 1 januari 2015. Dit geldt ook voor arbeidskosten bij aanleg en onderhoud van de tuin. Daarna stijgt het tarief weer van 6% naar 21%.

NHG-grens wordt verlaagd

De grens voor een Nationale Hypotheek Garantie gaat de komende jaren verder omlaag. Tot 1 juli 2014 was de grens nog € 290.000. De volgende verlagingen zijn gepland:

Restschuld financieren met NHG

Restschulden mogen per 1 januari 2014 onder strikte voorwaarden worden meegefinancierd met een verbeterde NHG-regeling. Geldverstrekkers bepalen zelf of zij hieraan willen meewerken of niet.

Wordt dit uw adviseur?

Hypotheekadviseur Arjan van den Dool

Arjan van den Dool
Hypotheekadviseur
Hypotheekvormen

Wat kunnen wij u meer bieden?

Hypotheekvormen
Hypotheekcentrum.nl - uw hypotheekadviseur
Hypotheekadvies