hypotheekadvies van Hypotheekcentrum.nl
Home > Provisieverbod 2013

Provisieverbod 2013

Bij de advisering over en bemiddeling bij de tot standkoming van een nieuw complex of impactvol financieel product mag Acadium Bastion alleen nog betaald worden door de klant. Voor nazorg die niet direct voortkomt uit het afgenomen product worden de kosten eveneens rechtstreeks bij de klant in rekening gebracht.

Dit brengt veel veranderingen met zich mee, zowel voor u als klant als voor ons.

Graag leggen we dit aan u uit.

Hoe was het vroeger?

Acadium Bastion werd hoofdzakelijk betaald door de aanbieders waarbij het financiële product werd afgesloten. Er werd uitsluitend een vergoeding betaald als daadwerkelijk een financieel product tot stand kwam. Deze vergoeding (provisie) was in het product verrekend door een opslag op de premie/koopsom of hypotheekrente. Soms moest u een bedrag aan desbetreffende aanbieder betalen, bijvoorbeeld de afsluitkosten bij het aangaan van een hypothecaire geldlening.

Ons kantoor werkte op basis van "no cure, no pay". Met andere woorden: men kon op het oog "gratis" advies halen. Nam men geen product af dan hoefde men ook niet te betalen. Nam men wél een (pensioen- en/of hypotheek)product af dan kon men kosteloos (aanvullend) advies krijgen. De kosten van het zogenaamde gratis advies werden gecompenseerd door de provisie van zaken die wel tot succes leidden.

Ook alle overige kosten (voor bijvoorbeeld het kantoor, automatisering, administratie en ontwikkeling vakgebied) moesten gefinancierd worden uit de vergoedingen van de tot stand gekomen producten. Dit indirecte vergoedingensysteem was hiermee laagdrempelig (mensen met een smalle beurs konden ook kundig advies krijgen) en solidair. De kosten werden betaald uit de producten die werkelijk tot stand kwamen.

Hoe is het nu?

Het pad van laagdrempeligheid en solidariteit wordt verlaten.

Vanaf 1 januari 2013 mag Acadium Bastion alleen nog rechtstreeks betaald worden door de klant voor het inwinnen van financieel advies en/of het afnemen van een financiële dienst of een nieuw product. Ook de adviseurs van banken en verzekeraars brengen vanaf 1 januari kosten voor advies in rekening.

Deze vergoeding mag daarbij niet buitensporig zijn. De vergoeding moet passend en reëel zijn en in verhouding tot de werkzaamheden die in het belang van de betreffende klant zijn/worden verricht.

Uitgezonderd op deze vergoedingswijze zijn de eenvoudige particuliere schadeverzekeringen, zoals bijvoorbeeld de inboedel-, opstal-, auto- en reisverzekering. Voor het afsluiten van deze verzekeringen mag het geldende provisiesysteem nog wel toegepast worden. Belangrijkste redenen hiervoor zijn de laagdrempeligheid en het betaalbaar houden van deze verzekeringen. Voor afhandeling van schades kan de klant overigens om een (aanvullende) vergoeding worden gevraagd, indien de te ontvangen vergoeding op basis van het provisiesysteem onvoldoende is om de kosten voor de schadeafhandeling te financieren.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor het financieel advies?

Op basis van regelgeving (Wet op het financieel toezicht) zijn wij verplicht een reproduceerbaar dossier aan te leggen inzake onze adviezen, bemiddelings- en nazorgactiviteiten ten behoeve van de klant. In ieder geval maken we een overzicht van de huidige en de toekomstige situatie.
Denkt u hierbij aan:

Wat houdt dit voor u in?

Acadium Bastion is door de getroffen wettelijke maatregelen geconfronteerd met aanzienlijk meer verplichte handelingen en administratie. Deze hebben een duidelijk kostenverhogend effect terwijl de vergoedingen per klant lager zijn geworden.

Doordat banken en verzekeraars geen vergoeding meer verschuldigd zijn bij het tot stand komen van een financieel product, hebben een aantal partijen de eerder genoemde opslag op de premie/koopsom of hypotheekrente verlaagd.

De wettelijke maatregel betekent dat voor het advies en/of de dienst die wordt afgenomen, moet worden betaald. Dit geldt voor nieuwe klanten maar ook voor bestaande klanten. Zij zullen in voorkomende gevallen kosten moeten betalen om de dienstverlening voor nu en voor de toekomst mogelijk te houden. Een overzicht van de door ons in rekening te brengen kosten zijn opgenomen in ons Dienstverleningsdocument.

Er is gezocht naar een passende vergoeding zonder afbreuk te doen aan onze integere bedrijfsvoering met de kwaliteit van dienstverlening die u van ons mag verwachten.

Door vooraf duidelijke onderlinge afspraken te maken over te leveren diensten en prijs weet u precies waar u aan toe bent. Gedegen financieel advies en een adequate afhandeling door een vertrouwd kantoor dat reeds 40 jaar actief is in de financiële dienstverlening.

Graag zijn wij u van dienst!

Wordt dit uw adviseur?

Financieel Planner Paul Lucken

Paul Lucken
Financieel-Planner
Hypotheekvormen

Wat kunnen wij u meer bieden?

Hypotheekvormen
Hypotheekcentrum.nl - uw hypotheekadviseur
Hypotheekadvies